Drift av Xakt Medlem
Drift av Xakt Medlem er ASPnor sitt tilbud for de som ønsker bistand til å drifte sitt treningssenter. 

Med Drift av Xakt Medlem velger du hvilke oppgaver du ikke ønsker å gjøre selv, men sette bort til oss. Samtidig holder vi deg underrettet, og tar kontakt om det er noe som vi/dere må ha avklart.

Oppgaver som kan inngå i Drift av Xakt Medlem:
• Kjøring av månedlige trekk
• Utskrift og sending av faktura
• Innlesing av OCR
• Purring/inkasso
• Registrering av innmeldinger og oppsigelser

ASPnor har i mange år utført driftsrutinene for mange kunder på NorTrim ver.5 og på Xakt Medlem. Vi ser at etterspørselen for å utføre flere tjenester øker, og mange finner etter hvert ut at ved å sette dette bort til ASPnor kan de konsentrere seg om driften av senteret, skaffe nye medlemmer og ivareta medlemmenes interesser. 

Ved å bruke oss oppnår du hele tiden å ha kompetente medarbeidere som gjør jobben. 
Dette gir da frigjort tid til andre oppgaver.  

Ta kontakt om du ønsker tilbud på Drift av Xakt Medlem her

La oss gjøre jobben


Tid er penger, bruk tiden på dine kunder. 

La oss gjøre resten.
ASPnor

antalyafp.com