Xakt Medlemssystem

 

Xakt Medlem brukes i dag av både små enkeltstående senter med noen få hundre medlemmer og kjeder med flere senter og mange tusen medlemmer. Xakt er derfor for alle, og systemet kan tilpasses både med funksjoner og pris slik at det passer til ulike typer og størrelser av treningssenter.

Xakt er installert på våre servere, og kunden får tilgang til systemet via Internett. Dette gjør at man slipper å bekymre seg for backup og oppdatering av programvaren, da dette er noe vi tar oss av. I tillegg gir det stor fleksibilitet ved at man kan kjøre systemet både fra bedriftens lokasjon men også fra hjemme-pc og på reise etc.  Systemet er modulbasert, som betyr at man benytter kun de funksjoner man har behov for.


I systemet har man full oversikt over alle medlemmene. Aktive medlemmer får sitt faste trekk/faktura hver måned eller de betaler hele sitt medlemskap på en gang. Ved hjelp av systemets innebygde adgangskontroll kan man hindre at medlemmer med ubetalte fakturaer eller med utløpt medlemskap får adgang til senteret. Adgangskontrollen kan også differensiere adgangen slik at for eksempel kun kvinner har tilgang til damegarderobe etc. Medlemmene benytter da sitt medlemskort (armbånd og brikke kan også benyttes).

Xakt har egen kundeoppfølgingsmodul hvor man blant annet kan sende comeback-tilbud til gamle medlemmer, varsle om nye åpningstider etc. Oppfølging kan skje både via epost og SMS. Automatiske utsendelser som bursdagshilsener og «savnetmeldinger» kan også settes opp, uten at man må bruke menneskelige ressurser for å huske dette.

Via en egen «MinSide-modul» som knyttes opp mot senterets hjemmeside, kan medlemmene både se sin besøksstatistikk, sine fakturaer og endre sine personlige opplysninger som adresse og telefonnumer etc. Her får de også tilgang til booking av gruppetimer, fornying av medlemskap etc.


 antalyafp.com